English

Om Concert Clemens

Vokalgruppen Concert Clemens er et professionelt arbejdende klassisk kammerkor med hjemsted i Aarhus. Ensemblet blev stiftet i 1997 af sin nuværende dirigent, Carsten Seyer-Hansen, og består af 16 rutinerede sangere fra det aarhusianske kormiljø.

Vokalensemblet stræber efter at fremføre klassisk vokalmusik med præcision, varme og inderlighed, såvel i Danmark som ved store musikfestivaler, konkurrencer og koncerter på den internationale scene. Ensemblets arbejde har desuden et pædagogisk sigte, som udmønter sig i samarbejdsprojekter med såvel etablerede komponister som komponist- og dirigentstuderende.

Korbillede, forår 2010